ఈ రెడ్ లైట్ మల్లెల గోడు వినేదెవరు ?

ప్రస్తుతం భారత్ లొ దాదాపు ౩ కోట్ల మంది  మహిళలు, బాలికలు వ్యభిచార వృత్తి లొ మగ్గుతున్నారు. వీరిలో 60శాతం మంది అట్టడుగు వర్గాల వారే వున్నారు. ఇందులో 30 శాతం  మంది 18ఏళ్ళ లోపు వారే . వీరందరిలో  40శాతం…

Continue Reading ఈ రెడ్ లైట్ మల్లెల గోడు వినేదెవరు ?